Skip links

Onze missie en visie

Waar staat de Westerschelde Ferry eigenlijk voor?

Onze missie

Westerschelde Ferry verbindt mensen en bestemmingen, logistiek en sociaal, met een unieke reisbeleving op de drukste vaarroute ter wereld. Dagelijks zorgt ons team van vakbekwame, professionele medewerkers, met aandacht en service, voor een veilige, zorgeloze en comfortabele reis. Westerschelde Ferry levert een toegevoegde waarde aan stakeholders en partners door bij te dragen aan een goede bereikbaarheid, mobiliteit, leefbaarheid en economie.

Onze kernwaarden

Onze visie

Westerschelde Ferry streeft naar duurzame groei in balans met de lokale omgeving. We willen verspreid over het gehele jaar meer gasten aan ons binden. Als voortrekker en verbindende schakel sturen we met partners aan op een duurzame ontwikkeling van een unieke, verrassende totaalbeleving met een aantrekkelijke jaarcyclus programmering in de omgeving. Door samenwerking in de regio, actieve aandacht voor de omgeving en voorop te lopen in vernieuwing van (toeristische) producten bouwen we aan betekenisvolle reizen en bestemmingen met jaarlijks meer gasten aan boord van de Westerschelde Ferry.

Door in te spelen op de motieven van onze gasten, verleiden we ze nog vaker aan boord te stappen. We staan open voor vernieuwing en bieden eigentijdse producten door in te spelen op marktkansen en technologische ontwikkelingen. In ons streven naar duurzame groei blijven we investeren in diensten, producten en mensen. We willen er zeker van zijn om de verwachtingen te overtreffen. Door te bouwen aan een goede infrastructuur met betere bereik- en zichtbaarheid, moderne voorzieningen, verrassende belevenissen en hoogwaardige service versterken we de relatie met onze gasten. De tevredenheid van onze gasten vormt namelijk de basis van ons succes.

Onze gasten beleven een hoogwaardige service en professionele dienstverlening dankzij de inzet en aandacht van enthousiaste medewerkers. Dit vraagt om een proactieve organisatie met excellent gastheerschap. Onze mensen hebben oprechte interesse en oog voor wat onze gasten vragen en nodig hebben. Hierdoor voelen onze gasten zich welkom, raken we hen in het hart en creëren we fans met blijvende positieve herinneringen.

We ontwikkelen ons tot een aantrekkelijke werkgever die werk maakt van vernieuwing. Bij Westerschelde Ferry komen talenten tot bloei en ontstaan kansen. Samen bouwen we aan onze opgave met gemotiveerde medewerkers die trots zijn op hun professionele dienstverlening. De inzet en inbreng van onze mensen zijn cruciaal in het waarmaken van onze ambities en het doorgroeien naar een betekenisvolle bestemming.

Klik hier om contact met ons op te nemen!
Deze website gebruikt cookies zodat jij onze website het beste kan gebruiken.